Välkommen till mitt portfolio!

Mitt namn är Alfred och jag är en grafisk designer. Skrolla ner för att se mina verk. Samtliga verk nedan har en egen sida där bland annat arbetsprocessen eller berättelsen bakom projektet hänvisas. Läs mer om vem jag är på sidan "om mig".