Detta arbete är från kusen Reklamprojekt där jag och tre personer till fick möjligheten att arbeta med Dala Närkampsförening, som utövar självförsvar (Defendo). Uppgiften var att skapa en crossmediakampanj till föreningen. De ville huvudsakligen locka fler tjejer att komma på träningarna. De ville även ha bland annat en ny logotyp och en webbplats. Då företaget var oberoende och inte kunde lägga upp en riktig budget använde vi en fiktiv budget på tio tusen kronor. Vi skapade afficher, förslag på Instagram och Facebook-inlägg, en mockup för webbsida, en re-design på logotyp samt en gerillaaktivitet där tanken var att företaget kunde dela ut reflexer med deras nya slogan ”Ta kontroll över din frihet”. Då företaget ville locka mer tjejer försökte vi skapa en könsneutral design som speglar hela kampanjen. Min roll i grupparbetet var som Copywriter. Vi arbetade tätt och effektivt som grupp och satte oss djupt in i företaget. Jag bidrog bland annat med den nya sloganen, skapandet av logotypen och gerillaaktiviteten. Den föregående logotypen hade många detaljer, därför ville vi göra en mer minimalistisk design som även samspelade med hela kampanjen. Triangeln symboliserar Defendos tre grundpelare, färgerna är neutrala och ”dala-blå” ger en koppling till Dalarna.

Andra verk

Back to Top