Ett 48 timmars affisch-uppdrag (grupparbete) under kursen reklamprojekt som skapades för företaget Motivation Hope. Motivation Hope är en organisation som jobbar med att olika delar av samhället ska mötas. De bygger broar och ger unga tjejer i segregerade områden motivation och hopp. I dagsläget arrangerar de tjejkvällar på fredagar som inleds med föreläsningar och diskussioner men som sedan övergår till sång, dans och lek. Tjejkvällarna är för tjejer från 13 år och uppåt. Efter intensiv brainstorming och en effektiv arbetsprocess var det denna affisch som skapades. Affischens design, färgval och typografi ska samspela inkludering och gemenskap för alla. Där exempelvis typsnittet är uppbyggt för ökad läsbarhet för dyslektiker. Vi arbetade tätt tillsammans som en samlad grupp under dessa två dagar. Min roll i grupparbetet var som Copywriter, jag bidrog bland annat med text och typografi men även idéuppbyggande.

Andra verk

Back to Top