Jag, Samuel Richardsson & Louise Johansson skapade webbsidan för Design exit 2020 som är den årliga utställningen för designstudenter från Högskolan Dalarna. Den skapades med hjälp av Wordpress där vi gjorde ett eget tema som skulle spegla den grafiska profil Katya Svirina tog fram. Min roll i webbgruppen var projektledare. Jag skötte bland annat planering, redovisningar, kontakt & uppdateringar (grupper emellan). Tillsammans med mina fantastiska webbkollegor designade och strukturerade vi upp denna webbplats, där mycket problemlösning med PHP, HTML/CSS och plugins inkluderades. 

Detta är en video som visar upp hemsidan för Design exit 2020.

You may also like

Back to Top